06 41 22 64 72
   Algemene Voorwaarden
Algemene  Voorwaarden, *  Voor akkoord dient u de bevestigingsmail binnen 1 week na ontvangst te retourneren. Bij niet tijdig retourneren van de bevestigingsmail mogen wij opnieuw verhuren. *  De betaling van het totaal dient op de dag van het evenement bijgeschreven te zijn op de rekening van     Sound Producers. *  Een boeking van onze verzorgde diensten is altijd voor een tijdsbestek van 4 aaneengesloten uren, mits anders     is overeengekomen.     Let op!!!   Indien er op een feest langer wordt door gedraaid dan is afgesproken, behouden wij het recht dit door     te berekenen. *  Bij een boeking met minder dan 4 aaneengesloten uren, berekenen wij altijd 4 aaneengesloten uren. *  Niet in bezit zijn van overheidsvergunningen wordt niet als overmacht beschouwd (geluidsoverlast e.d.). *  Bij plaatsen van geluid of licht is er altijd een medewerker van Driveinnshow.nl / Sound Producers aanwezig, *  Reiskosten   €  0,50  per gereden kilometer. *  Mochten betalingsafspraken niet worden nagekomen zoals in de bevestigingsmail  staat vermeld, dan worden de werkzaamheden     niet uitgevoerd; wij behouden wel het recht om volledig te factureren. *  In de bevestigingsmail staat vermeld hoe laat wij aanwezig zijn, als er dan niemand aanwezig is van de zijde van contractant 2 kan     ons niet worden verweten later te starten. *  Driveinnshow.nl / Sound Producers is verplicht de dienst compleet uit te voeren, tenzij anders is overeen gekomen. *  Bij extreme weersomstandigheden dient naar een passende oplossing gezocht te worden, geluid en licht moet altijd droog staan. *  Consumpties worden door opdrachtgever kosteloos beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. *  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel etc. *  Bij annulering blijft 50 % van de huursom verschuldigd, binnen 1 week voor datum 75 % van de hoofdsom. *  Driveinnshow.nl / Soundproducers behoud het recht indien er schade is aan materiaal vervangend materiaal te leveren in overleg     met contractant  2. *  Alle prijzen in onze folder zijn exclusief 21 % BTW. *  Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Hoorn onder K.v.K nummer 63373998