06 41 22 64 72 / 0299 847 246
  Algemene Voorwaarden
               Algemene Voorwaarden               *  Voor akkoord dient u de bevestigingsmail binnen 1 week na ontvangst te retourneren. Bij niet tijdig retourneren van de bevestigingsmail mogen wij opnieuw verhuren. *  De betaling van het totaal dient op de dag van het evenement bijgeschreven te zijn op de rekening van     Sound Producers. *  Een boeking van onze verzorgde diensten is altijd voor een tijdsbestek van 4 aaneengesloten uren, mits anders     is overeengekomen.     Let op!!!   Indien er op een feest langer wordt door gedraaid dan is afgesproken, behouden wij het recht dit door     te berekenen. *  Bij een boeking met minder dan 4 aaneengesloten uren, berekenen wij altijd 4 aaneengesloten uren. *  Niet in bezit zijn van overheidsvergunningen wordt niet als overmacht beschouwd (geluidsoverlast e.d.). *  Bij plaatsen van geluid of licht is er altijd een medewerker van Driveinnshow.nl / Sound Producers aanwezig, *  Reiskosten   €  0,60  per gereden kilometer. *  Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. De Borg bedraagt 100,- . Bij     terugbezorgen zal de borg terugbetaald worden . *  De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels      een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. *  Mochten betalingsafspraken niet worden nagekomen zoals in de bevestigingsmail  staat vermeld, dan worden de werkzaamheden     niet uitgevoerd; wij behouden wel het recht om volledig te factureren. *  In de bevestigingsmail staat vermeld hoe laat wij aanwezig zijn, als er dan niemand aanwezig is van de zijde van contractant 2 kan     ons niet worden verweten later te starten. *  Driveinnshow.nl / Sound Producers is verplicht de dienst compleet uit te voeren, tenzij anders is overeen gekomen. *  Bij extreme weersomstandigheden dient naar een passende oplossing gezocht te worden, geluid en licht moet altijd droog staan. *  Consumpties worden door opdrachtgever kosteloos beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. *  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel etc. *  Bij annulering blijft 50 % van de huursom verschuldigd, binnen 1 week voor datum 75 % van de hoofdsom. *  Driveinnshow.nl / Soundproducers behoud het recht indien er schade is aan materiaal vervangend materiaal te leveren in overleg     met contractant  2. *  Alle prijzen in onze folder zijn exclusief 21 % BTW. *  Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder K.v.K nummer 63373998
KIJK OOK OP ONZE ANDERE PAGINA’S   LAAT WETEN WAT U VAN ONZE WEBSITE VINDT ZODAT WIJ ONZE SITE GOED KUNNEN BIJHOUDEN
06 41 22 64 72
Algemene Voorwaarden
*  Voor akkoord dient u de bevestigingsmail binnen 1 week     na ontvangst te retourneren. Bij niet tijdig retourneren van de bevestigingsmail mogen     wij opnieuw verhuren. *  De betaling van het totaal dient op de dag van het     evenement bijgeschreven te zijn op de rekening van     Sound Producers. *  Een boeking van onze verzorgde diensten is altijd voor     een tijdsbestek van 4 aaneengesloten uren, mits anders     is overeengekomen.     Let op!!!   Indien er op een feest langer wordt door     gedraaid dan is afgesproken, behouden wij het recht dit door     te berekenen. *  Bij een boeking met minder dan 4 aaneengesloten uren,     berekenen wij altijd 4 aaneengesloten uren. *  Niet in bezit zijn van overheidsvergunningen wordt     niet als overmacht beschouwd (geluidsoverlast e.d.). *  Bij plaatsen van geluid of licht is er altijd een medewerker     van Driveinnshow.nl / Sound Producers aanwezig, *  Reiskosten  €  0,60  per gereden kilometer. Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen    te worden. De Borg bedraagt 100,- . Bij terugbezorgen    zal de borg terugbetaald worden . *  De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het     afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels      een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. *  Mochten betalingsafspraken niet worden nagekomen     zoals in de bevestigingsmail  staat vermeld, dan worden     de werkzaamheden niet uitgevoerd; wij behouden     wel het recht om volledig te factureren. *  In de bevestigingsmail staat vermeld hoe laat wij     aanwezig zijn, als er dan niemand aanwezig is van de zijde     van contractant 2 kan ons niet worden verweten later     te starten. *  Driveinnshow.nl / Sound Producers is verplicht     de dienst compleet uit te voeren, tenzij anders is overeen     gekomen. *  Bij extreme weersomstandigheden dient naar een     passende oplossing gezocht te worden, geluid en licht     moet altijd droog staan. *  Consumpties worden door opdrachtgever kosteloos     beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. *  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor     persoonlijk letsel etc. *  Bij annulering blijft 50 % van de huursom verschuldigd,     binnen 1 week voor datum 75 % van de hoofdsom. *  Driveinnshow.nl / Soundproducers behoud het recht     indien er schade is aan materiaal vervangend materiaal     te leveren in overleg met contractant  2. *  Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij     de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder     K.v.K nummer 63373998
KIJK OOK OP ONZE ANDERE PAGINA’S   LAAT WETEN WAT U VAN ONZE WEBSITE VINDT ZODAT WIJ ONZE SITE GOED KUNNEN BIJHOUDEN
*  Alle prijzen in onze folder zijn exclusief 21 % BTW.