06 41 22 64 72 / 0299 847 246
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden * Voor akkoord dient u de bevestigingsmail binnen 1 week na ontvangst te retourneren. * Bij niet tijdig retourneren van de bevestigingsmail mogen wij opnieuw verhuren. * De betaling van het totaal dient op de dag van het evenement bijgeschreven te zijn op de rekening van Sound Producers. * Een boeking van onze verzorgde diensten is altijd voor een tijdsbestek van 4 aaneengesloten uren, mits anders is overeengekomen. Let op!!! Indien er op een feest langer wordt door gedraaid dan is afgesproken, behouden wij het recht dit door te berekenen. * Bij een boeking met minder dan 4 aaneengesloten uren, berekenen wij altijd 4 aaneengesloten uren. * Niet in bezit zijn van overheidsvergunningen wordt niet als overmacht beschouwd (geluidsoverlast e.d.). * Bij plaatsen van geluid of licht is er altijd een medewerker van Driveinnshow.nl / Sound Producers aanwezig, * Reiskosten € 1,00 per gereden kilometer. * Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. De Borg bedraagt 100,- . Bij terugbezorgen, mits alles in orde is, zal de borg terugbetaald worden . * De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. * Mochten betalingsafspraken niet worden nagekomen zoals in de bevestigingsmail staat vermeld, dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd; wij behouden wel het recht om volledig te factureren. * In de bevestigingsmail staat vermeld hoe laat wij aanwezig zijn, als er dan niemand aanwezig is van de zijde van contractant 2 kan ons niet worden verweten later te starten. * Driveinnshow.nl / Sound Producers is verplicht de dienst compleet uit te voeren, tenzij anders is overeen gekomen. * Bij extreme weersomstandigheden dient naar een passende oplossing gezocht te worden, geluid en licht moet altijd droog staan. * Consumpties worden door opdrachtgever kosteloos beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. * Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel etc. * Bij annulering blijft 50 % van de huursom verschuldigd, binnen 1 week voor datum 75 % van de hoofdsom. * Driveinnshow.nl / Soundproducers behoud het recht indien er schade is aan materiaal vervangend materiaal te leveren in overleg met contractant 2. * Alle prijzen op onze website zijn exclusief 21 % BTW. * Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder K.v.K nummer 63373998
KIJK OOK OP ONZE ANDERE PAGINA’S LAAT WETEN WAT U VAN ONZE WEBSITE VINDT ZODAT WIJ ONZE SITE GOED KUNNEN BIJHOUDEN
06 41 22 64 72
Algemene Voorwaarden
* Voor akkoord dient u de bevestigingsmail binnen 1 week na ontvangst te retourneren. * Bij niet tijdig retourneren van de bevestigingsmail mogen wij opnieuw verhuren. * De betaling van het totaal dient op de dag van het evenement bijgeschreven te zijn op de rekening van Sound Producers. * Een boeking van onze verzorgde diensten is altijd voor een tijdsbestek van 4 aaneengesloten uren, mits anders is overeengekomen. Let op!!! Indien er op een feest langer wordt door gedraaid dan is afgesproken, behouden wij het recht dit door te berekenen. * Bij een boeking met minder dan 4 aaneengesloten uren, berekenen wij altijd 4 aaneengesloten uren. * Niet in bezit zijn van overheidsvergunningen wordt niet als overmacht beschouwd (geluidsoverlast e.d.). * Bij plaatsen van geluid of licht is er altijd een medewerker van Driveinnshow.nl / Sound Producers aanwezig, * Reiskosten € 1,00 per gereden kilometer. * Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. De Borg bedraagt 100,- . Bij terugbezorgen, mits alles in orde is, zal de borg terugbetaald worden . * De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. * Mochten betalingsafspraken niet worden nagekomen zoals in de bevestigingsmail staat vermeld, dan worden de werkzaamheden niet uitgevoerd; wij behouden wel het recht om volledig te factureren. * In de bevestigingsmail staat vermeld hoe laat wij aanwezig zijn, als er dan niemand aanwezig is van de zijde van contractant 2 kan ons niet worden verweten later te starten. * Driveinnshow.nl / Sound Producers is verplicht de dienst compleet uit te voeren, tenzij anders is overeen gekomen. * Bij extreme weersomstandigheden dient naar een passende oplossing gezocht te worden, geluid en licht moet altijd droog staan. * Consumpties worden door opdrachtgever kosteloos beschikbaar gesteld aan onze medewerkers. * Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel etc. * Bij annulering blijft 50 % van de huursom verschuldigd, binnen 1 week voor datum 75 % van de hoofdsom. * Driveinnshow.nl / Soundproducers behoud het recht indien er schade is aan materiaal vervangend materiaal te leveren in overleg met contractant 2. * Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder K.v.K nummer 63373998
KIJK OOK OP ONZE ANDERE PAGINA’S LAAT WETEN WAT U VAN ONZE WEBSITE VINDT ZODAT WIJ ONZE SITE GOED KUNNEN BIJHOUDEN
* Alle prijzen in onze website zijn exclusief 21 % BTW.